Μέρα  μερωσε  -  Καλύμνου

Το  μαρούλι   -  Καλύμνου

Σύνθεση  του  Αλέκου  Μπατζάνου  σε  ήχο  βαρύ  του  σκληρού  διατόνου

Αστικό  τραγούδι  της  Κωνσταντινούπολης

Οργανική σύνθεση του κλασικού συνθέτη Πέτρου του Πελλοπονησίου (18ος αιώνας)

Οργανική σύνθεση του κλασικού συνθέτη Ρωμηού συνθέτη, Νικολάκη, σε ήχο βαρύ του μαλακού διτόνου

Αστικό τραγούδι της Κωνσταντινούπολης
Αστικό τραγούδι της Κωνσταντινούπολης
Μέρα μερωσε - Καλύμνου
Μέρα μερωσε - Καλύμνου
Σύνθεση του Αλέκου Μπατζάνου σε ήχο βαρύ του σκληρού διατόνου
Σύνθεση του Αλέκου Μπατζάνου σε ήχο βαρύ του σκληρού διατόνου
partitures
a.Οργανική σύνθεση του κλασικού συνθέτη Πέτρου του Πελλοπονησίου (18ος αιώνας)
a.Οργανική σύνθεση του κλασικού συνθέτη Πέτρου του Πελλοπονησίου (18ος αιώνας)
b.Οργανική σύνθεση του κλασικού συνθέτη Πέτρου του Πελλοπονησίου (18ος αιώνας)
b.Οργανική σύνθεση του κλασικού συνθέτη Πέτρου του Πελλοπονησίου (18ος αιώνας)
Οργανική σύνθεση του κλασικού συνθέτη Ρωμηού συνθέτη, Νικολάκη, σε ήχο βαρύ του μαλακού διτόνου
Οργανική σύνθεση του κλασικού συνθέτη Ρωμηού συνθέτη, Νικολάκη, σε ήχο βαρύ του μαλακού διτόνου